Om Bibliodan ApS

Bibliodan blev startet i 1982 som en salgsforening kontrolleret af Danmarks Skolebibliotekarforening, og salgsforeningen tog sig bl.a. af medlemsadministration og drift af bladet ”Skolebiblioteket”.

I 2013 overtog Dansklærerforeningen medlemsadministrationen og i 2016 vedtog salgsforeningens bestyrelse, at foreningen skulle skifte navn til "PLCF Kommunikation" og at Dansklærerforeningen bl.a. også skulle overtage driften af bladet, som nu hedder ”LæringsCentret". De fleste andre aktiviteter blev solgt fra til Bibliodan ApS med Hans Radsted som direktør.

Bibliodan ApS har som hovedformål at drive handel med bøger og udgivelse af bøger. Vi har i mange år produceret og solgt pr-materialer til skolebiblioteker – nu Læringscentre - og sælger også bogplast, hovedsageligt til undervisningsverdenen. Desuden administrerer vi konferencer for diverse foreninger. Bibliodan ApS samarbejder med Nyt Dansk Litteraturselskab og DS-Forlag.